Komfortowa klimatyzacja, czyli przydatne funkcje klimatyzatora

przydatne funkcje klimatyzatoraW każdym klimatyzatorze funkcjonuje specjalny system, przez który można regulować jego pracę: chłodzenie, grzanie i nawilżanie. Klimatyzacja w domu będzie także informować użytkownika o tym jaka temperatura panuje w pomieszczeniach, kiedy do wymiany będzie nadawał się filtr oraz kiedy trzeba dolać wodę w nawilżaczu. Jednak możliwości klimatyzatorów są dużo większe.

Najbardziej popularne z przydatnych funkcji klimatyzatorów postaramy się Państwu właśnie w tym wpisie przedstawić:

- restart automatyczny, który będzie się dokonywał zawsze po tym jak zaniknie napięcie. Klimatyzator będzie się włączał w momencie, gdy napięcie się na nowo pojawi i zachowane zostaną poprzednie ustawienia

- specjalny tryb nocnej pracy - klimatyzator może automatycznie zmieniać tryby pracy i przechodzić z chłodzenia na grzanie i odwrotnie. Wszystko będzie uzależnione od tego jaka temperatura będzie zaprogramowana oraz jaka temperatura będzie w pomieszczeniach.

- tryb pracy auto, w której będzie dobierana najlepsza opcja do danej temperatury

- szybkie chłodzenie w krótkim czasie

- praca w cyklu dobowym

- sterylizacja katalityczna

- gorący start, dzięki czemu będzie można uniknąć nawiewu zimnego powietrza do pomieszczeń

- jonizacja powietrza

- odświeżanie powietrza przez użycie dodatkowego tlenu

- oczyszczanie automatyczne

- osuszanie wymiennika po tym jak będzie wyłączony klimatyzator

- klimatyzacja sterowana za pomocą pilota - domowe systemy klimatyzacji można odpowiednio programować i sterować przez użycie pilota do własnych potrzeb. Pilot może mieć wbudowane dodatkowe czujniki, dzięki którym będzie łatwiej kontrolować temperaturę w pomieszczeniach. Niektóre piloty mają między innymi wbudowany czujnik temperatury w obudowę.