Co to jest integralność mechaniczna?

Dzisiaj na blogu R717 zajmujemy się pojęciem integralności mechanicznej.

Co to jest integralność mechaniczna?

Integralność mechaniczna (MI) jest jednym z 14 elementów wchodzących w skład Zarządzania Bezpieczeństwem Procesu (PSM), zgodnie z normą OSHA 1910.119, która stanowi, że "Integralność mechaniczna oznacza proces zapewniający, że urządzenia procesowe są wykonane z właściwych materiałów konstrukcyjnych oraz są właściwie zainstalowane, konserwowane i wymieniane w celu zapobiegania awariom i przypadkowym uwolnieniom".

Jakie urządzenia są w to zaangażowane?

Integralność mechaniczna koncentruje się głównie wokół urządzeń stałych. Przykładami mogą być zbiorniki ciśnieniowe, zbiorniki dyspersyjne, systemy rurociągów i dołączony do nich sprzęt (zawory, armatura, itp.), urządzenia nadmiarowe, sprzęt do odpowietrzania i systemy awaryjnego wyłączania/sterowania. Uwzględnia się również sprzęt/elementy obrotowe, takie jak pompy, dmuchawy, wentylatory i sprężarki, które mogą być używane do przenoszenia materiałów niebezpiecznych w tych systemach. W wielu przypadkach oznacza to, że cały sprzęt znajdujący się w granicach zakładu podlega normie PSM dotyczącej integralności mechanicznej.

Kto powinien przeprowadzać kontrole integralności mechanicznej?

Personel biorący udział w każdej kontroli MI musi przejść obowiązkowe szkolenie - w tym regularne sesje przeglądu w miejscu pracy - aby mógł prawidłowo pracować z urządzeniami podlegającymi przepisom MI. Skuteczne programy MI zatwierdzają i dokumentują szkolenia personelu, zwracając uwagę na to, czy członkowie personelu mogą odpowiednio zademonstrować to, czego się nauczyli.

Certyfikaty są ważne dla zapewnienia, że Twój program jest uznawany przez OSHA. Wykonawcy, technicy i wszelkie inne osoby, które mogą być zaangażowane w program MI powinny rozumieć występujące zagrożenia, jak również strategie łagodzące, które są stosowane w celu zarządzania potencjalnymi incydentami.

Dlaczego przeprowadzamy pięcioletnie inspekcje integralności mechanicznej?

Kontrole integralności mechanicznej są przeprowadzane w celu zachowania wydajności i długowieczności urządzeń. Co ważniejsze, inspekcje odgrywają istotną rolę w zapobieganiu urazom i zapewnianiu ogólnego bezpieczeństwa pracowników firmy.

Z tego powodu, Pięcioletnia Inspekcja MI obejmuje dokładną analizę całego układu chłodniczego. Przeszkoleni inżynierowie mechanicy oglądają cały sprzęt, dokumentację i warunki pracy. Pięcioletnia inspekcja MI powinna również zainicjować konsultacje uzupełniające w celu omówienia wyników, jak również udokumentowanych zaleceń w celu złagodzenia wszelkich potencjalnych problemów wykrytych podczas inspekcji.